หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “生病 เจ็บป่วย”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “生病 เจ็บป่วย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-04-25 13:19:35

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “生病 เจ็บป่วย”

          วันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0211 ภาษาจีน การเรียนครั้งที่ 8 (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนิชา คิดประเสริฐ อาจารย์ผู้สอนได้กล่าวว่า เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอธิบายหรือบอกถึงอาการของโรค สามารถใช้คําว่า“疼”(tãnɡ) แปลว่า เจ็บ ปวด หรือ “不舒服”(bù shūfu) แปลว่าไม่สบาย ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ เช่น “头疼”(tïutãnɡ) “肚子不舒服”(dùzi bùshūfu) และเมื่อต้องการจะสอบถามอาการไม่สบาย สามารถใช้ “哪儿”ถามได้ โดยถามว่า “你哪儿不舒服?”(Nǐ nǎr bù shūfu?)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205