หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตาม และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
GE ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตาม และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ GE
01 มีนาคม 2566 09:43:57

GE ประชุมฝ่ายบริการการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อติดตาม และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00-17.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวิชาการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ภาคเรียน 2/2565 และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 

ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302