หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE ร่วมกันประชุมหารือติดตามการผลักดันและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริต หลักสูตรอุดมศึกษา “วัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart”
GE ร่วมกันประชุมหารือติดตามการผลักดันและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริต หลักสูตรอุดมศึกษา “วัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart”

ผู้ดูแลเว็บ GE
24 กุมภาพันธ์ 2566 15:26:08

GE ร่วมกันประชุมหารือติดตามการผลักดันและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริต หลักสูตรอุดมศึกษา “วัยใส ใจสะอาด Youngster with good heart”

        วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะผู้บริหารฝ่ายสำนักงาน ป.ป.ช. อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกล) อาจารย์ผู้สอน ประชุมหารือติดตามการผลักดันและขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต ตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302