หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > ผู้บริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมบรรยายหัวข้อ Mega Trends 2023 ในงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ โซลูชั่นด้านระบบบริการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร Thailand Industr
ผู้บริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมบรรยายหัวข้อ Mega Trends 2023 ในงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ โซลูชั่นด้านระบบบริการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร Thailand Industr

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤษภาคม 2566 09:33:45


ผู้บริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมบรรยายหัวข้อ Mega Trends 2023 ในงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ โซลูชั่นด้านระบบบริการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร Thailand Industrial Fair 2023

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเชิญร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Mega Trends 2023 "แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกกับอนาคตนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ในงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ โซลูชั่นด้านระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร Thailand Industrial Fair 2023  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)