หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > ผู้บริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมบรรยายหัวข้อ Mega Trends 2023 ในงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ โซลูชั่นด้านระบบบริการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร Thailand Industr
ผู้บริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมบรรยายหัวข้อ Mega Trends 2023 ในงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ โซลูชั่นด้านระบบบริการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร Thailand Industr

ผู้ดูแลเว็บ GE
11 มีนาคม 2567 09:47:15


ผู้บริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมบรรยายหัวข้อ Mega Trends 2023 ในงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ โซลูชั่นด้านระบบบริการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร Thailand Industrial Fair 2023

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเชิญร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Mega Trends 2023 "แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโลกกับอนาคตนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ในงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ โซลูชั่นด้านระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร Thailand Industrial Fair 2023  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)


Management team of GE participated in the opening ceremony and gave a lecture on the topic of Mega Trends 2023 at the technology showautomatic machine packaging machinery Complete solution for warehouse management and logistics Thailand Industrial Fair 2023

       On 8th February 2023 Asst. Prof. Dr. Natttaphat Kaewrattanaphat, the deputy director of The Office of General Education and Electronic Learning Innovations, was invited to be a guest speaker of Mega Trends 2023 " Major global trends and the future of Thai industrial innovation" at the technology show automatic machinery packaging machinery comprehensive warehouse and logistics management system solutions

Thailand Industrial Fair 2023, BITEC Bang Na.