หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเต้นและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเต้นและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-09-22 17:17:52

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเต้นและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”
          วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0313 การเต้น (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร คุณฟ้าใส พึ่งอุดม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ความหมายของการเต้นและออกกำลังกาย ประโยชน์ของการเต้นและออกกำลังกาย แอโรบิกแดนซ์ (Aerobic Dance) รูปแบบการเต้นเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน มีความเข้าใจในรูปแบบหลากหลายประเภท เกิดการคัดสรรการเต้นที่เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง เพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพจะเห็นได้ว่า การเต้นนั้นมีประโยชน์มากมาย นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีรูปร่างที่งดงามแล้ว ยังช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดได้ดี ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษาการเต้นและการออกกำลังกายในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกบทเรียนได้อีกมากมาย เพราะในปัจจุบันศาสตร์ทางด้านการเต้นและการออกกำลังกายได้ถูกพัฒนาและต่อยอดไปอย่างกว้างขวางและแพร่หลายมากขึ้นแล้ว


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302