หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ จัดกิจกรรม : Q&A เรียนบน Coursera อย่างไรให้ได้เกรด A
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ จัดกิจกรรม : Q&A เรียนบน Coursera อย่างไรให้ได้เกรด A

ผู้ดูแลเว็บ GE
22 กันยายน 2565 09:19:48

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ จัดกิจกรรม : Q&A เรียนบน Coursera อย่างไรให้ได้เกรด A
        วันที่ 20 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะนำการเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มเรียน C01 เพื่อสร้างความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนผ่านแพลตฟอร์มบน Coursera ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302