หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “เศรษฐกิจดิจิทัล”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “เศรษฐกิจดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-09-22 09:17:39

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “เศรษฐกิจดิจิทัล”
        วันที่ 20 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0309 ชีวิตดิจิทัล (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง เศรษฐกิจดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การปรับตัว และการทำความเข้าใจในรูปแบบของเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเป็นเรื่องที่ต้องเปิดหูเปิดตา เปิดใจ รับรู้ข้อมูล เรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาสังคมใหญ่ของเราทั้งในระดับประเทศ หรือแม้กระทั่งระดับโลก ให้ก้าวไปข้างหน้า พร้อมกันอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน นอกเหนือจากเรื่องของการสร้างระบบวางรากฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เท่าเทียมกับนานาประเทศแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักรู้ และเตรียมตัวรับมือก็คือ เรื่องความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการเตรียมการด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในระดับบุคคล เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ที่อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302