หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการ รูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “SUAN SUNANDHA THE TRANSITION”
GE จัดการเรียนการ รูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “SUAN SUNANDHA THE TRANSITION”

ผู้ดูแลเว็บ GE
22 สิงหาคม 2565 19:02:36

GE จัดการเรียนการ รูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “SUAN SUNANDHA THE TRANSITION”

         วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0101 The Royal court of Suan Sunandha (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรรณนลิน สัชฌุกร ได้นำเสนอถึง ความเปลี่ยนแปลงของสวนสุนันทาจากสวนหลวงเป็นราชสำนักในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อพระราชวงศ์ในรัชกาลที่ 5 ได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ภายใน 8 ปี หลังรัฐประหารสยาม สวนสุนันทาว่างเว้น และเมื่อรัชกาลที่ 8 ปกครองประเทศด้วยนโยบายประชาธิปไตย ได้แบ่งพื้นที่สวนสุนันทาให้เป็นนักวิชาการฝ่ายหนึ่ง นั่นก็คือสถานศึกษา จนถึงปัจจุบันและส่วนราชการภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302