หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “สวนสุนันทากับการเปลี่ยนผ่าน”
GE จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “สวนสุนันทากับการเปลี่ยนผ่าน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-22 19:00:31

GE จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “สวนสุนันทากับการเปลี่ยนผ่าน”

        วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ บัวรอด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา อาจารย์ได้นำเสนอถึง สวนสุนันทาเปลี่ยนผ่านตามยุคสมัยและสถานการณ์ของบ้านเมือง จากเดิมที่มีความมุ่งหมายให้เป็นสวนอุทยานท้ายที่ประทับ กลายมาเป็นราชสำนักฝ่ายในตลอดสมัยรัชกาลที่ 6 และต้นรัชกาลที่ 7 และเป็นที่ประทับของพระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ต่อมาได้ถูกทิ้งร้างไว้ เมื่อคราวถึงรัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 8 จะรับเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งมาพัฒนาเป็นสถานศึกษา กับอีกส่วนหนึ่งมาพัฒนาเป็นสถานที่ราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จนปัจจุบันนี้ ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้น สิ่งที่เป็นข้อสำคัญให้สวนสุนันทา ยืนหยัดอยู่ได้ในหลากหลายสถานะตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งร้อยปี นั้นคือการปรับตัว ปรับให้เข้ากับสถานการณ์รอบด้านที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย การซึมซับและรับเอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกมาบูรณาการก็เป็นวิธีการหนึ่ง ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติโดยสะท้อนให้เห็นในรูปของการใช้อาณาบริเวณ สิ่งปลูกสร้าง และสถานที่เพื่อเป็นสถานศึกษา และหน่วยงานของทางราชการนับเป็นการเปลี่ยนผ่านที่หลากหลายและน่าสนใจอย่างยิ่ง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302