หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการ รูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Ethics and Social Responsibilities”
GE จัดการเรียนการ รูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Ethics and Social Responsibilities”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-22 18:58:06

GE จัดการเรียนการ รูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Ethics and Social Responsibilities”
          วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0111 Building Leadership Skill (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม ได้นำเสนอถึง ความเป็นผู้นำทางจริยธรรม ผู้นำที่มีจริยธรรมจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง ใส่จริยธรรมมาก่อนบรรทัดฐาน ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การผลิตสินค้าและบริการในลักษณะหนึ่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ควรทำประพฤติผิดศีลธรรมหรือประพฤติผิดศีลธรรมและจงใจทำเพื่อสวัสดิการของสังคมหรือสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เป็นต้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302