หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Talking about the past”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Talking about the past”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-22 18:40:19

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Talking about the past”

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0204 English for Communication and Information Retrival (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง เกิดอะไรขึ้นในอดีต (What happened) เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งของอดีต (What was happening?) และการเปรียบเทียบสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีการเกิดก่อนและหลัง (What had happened) Comparing two events in the past


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302