หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการรูปแบบออนไลน์ 1/2565“ความสำคัญของข้อมูล“สินทรัพย์ล้ำค่าของบริษัท”(Data Asset)”
GE จัดการเรียนการรูปแบบออนไลน์ 1/2565“ความสำคัญของข้อมูล“สินทรัพย์ล้ำค่าของบริษัท”(Data Asset)”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-22 18:30:14


GE จัดการเรียนการรูปแบบออนไลน์ 1/2565“ความสำคัญของข้อมูล“สินทรัพย์ล้ำค่าของบริษัท”(Data Asset)”

          วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0320 รวยด้วยดิจิทัล (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ยุคปัจจุบันการมีข้อมูลในองค์กร จัดได้ว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สำคัญ โดยสามารถแบ่งองค์กรออกเป็น องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และ องค์กรที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล อีกทั้งยังมีการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แต่ละกิจกรรมขององค์กร โดยเป้าหมายของการบริหารข้อมูล คือ การเข้าถึงข้อมูลได้ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และได้รับข้อมูลรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งานหลายองค์กรมีการเก็บข้อมูลมาเป็นอย่างดีและมีจำนวนมาก แต่มิได้คำนึงว่าจะนำข้อมูลมาใช้อย่างไร หรือบางครั้งการใช้งานข้อมูลก็ยังเกิดปัญหา เช่น การค้นหาข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และการใช้งานข้อมูล ดังนั้น จึงควรใช้การกำกับดูแลข้อมูลหรือธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นแกนหลักในการบริหารข้อมูลที่ดีเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาช่วยในการวางแผนธุรกิจ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า รวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความศรัทธาของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302