หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “หลักการและทัศนคติผู้ประกอบการ”
Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “หลักการและทัศนคติผู้ประกอบการ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-22 16:33:16

Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “หลักการและทัศนคติผู้ประกอบการ”

        วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0320 รวยด้วยดิจิทัล (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์ ได้นำเสนอถึง การพัฒนากรอบแนวคิดแบบก้าวหน้า (Growth Mindset) จะทำให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง มีการพัฒนาตนเองไปสู่ความท้าทายใหม่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต นอกจากนี้สิ่งที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (LifelongLearning) หากเรามีแนวคิดแบบก้าวหน้าและมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ย่อมจะส่งผลให้เราเป็นคนที่มีความรู้ มีความสามารถและมีทักษะที่จะพาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จหรืออาชีพที่เราต้องการในอนาคต
         การใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มัลในปัจจุบัน ทำให้เราต้องพัฒนาทักษะที่สำคัญให้เข้ากับยุคนี้ โดยเฉพาะทักษะด้านนวัตกรรม เพื่อให้เราสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือผู้สร้างนวัตกรรมที่เข้ามาจัดการปัญหาต่าง ๆ สร้างความสะดวกสบายให้ผู้คนในยุคนิวนอร์มัล และที่สำคัญคือความสามารถที่จะสร้างรายได้จากการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อีกด้วย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302