หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “อักษะภาษาเกาหลีและตัวเลขแบบเกาหลี”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “อักษะภาษาเกาหลีและตัวเลขแบบเกาหลี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-10 14:03:54

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “อักษะภาษาเกาหลีและตัวเลขแบบเกาหลี”

        วันที่ 21 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0217 ภาษาเกาหลี (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง ตัวอักษรในภาษาเกาหลีเรียกว่า ฮันกึล มีทั้งหมด 14 ตัว และข้อสังเกตของพยัญชนะภาษาเกาหลีในปัจจุบัน สระ ᅢ ในภาษาเกาหลีมาตรฐาน (สำเนียงถิ่นโซล) จะออกเสียงเหมือนกับสระ ᅦ คำว่า 개 ‘สุนัข’ จึงออกเสียงเหมือน 게 ‘ปู’ และรูปแบบของการใช้ตัวเลขให้ถูกต้องตามประเภทการเช่น การบอกวันที่ การบอกเวลา การบอกราคา การทักทายและลักษณนาม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302