หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > Meeting Minutes Report
Meeting Minutes Report

ผู้ดูแลเว็บ GE
22 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:49

Meeting Minutes Report

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นลิน สีมะเสถียรโสภณ ได้กล่าวถึง แนวทางการเขียนรายงานการประชุมอย่างไรให้ถูกต้อง หากรายงานการประชุมมีความหมายผิดไปจากการอภิปราย ย่อมเกิดความเสียหายต่อองค์การได้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302