หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มารยาทในการใช้ภาษาไทย
มารยาทในการใช้ภาษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ GE
22 กุมภาพันธ์ 2566 17:48:33

มารยาทในการใช้ภาษาไทย

         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทย ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้กล่าวถึง การเขียนเป็นทักษะการใช้ภาษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นหลักฐานปรากฏเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงตามความมุ่งหมายของผู้เขียน การสื่อสารด้วยการเขียนจะประสบความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับทักษะในการใช้ภาษาเขียนในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ความรู้ ซึ่งภาษาเขียนเป็นสื่อกลางที่มีวิธีการสลับซับซ้อน ผู้เขียนต้องใช้ความระมัดระวังในการเรียบเรียงภาษา เพราะไม่สามารถอธิบายขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจได้ การเขียนมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะและวิธีการในการเขียนเรียบเรียงแตกต่างกันไป ต้องใช้เวลาศึกษาและฝึกฝนนานกว่าทักษะอื่น จึงจะสามารถสื่อความหมายได้ดีมีประสิทธิภาพ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302