หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ความรู้พื้นฐานของสุนทรียภาพ”
Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ความรู้พื้นฐานของสุนทรียภาพ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-21 14:52:55

Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ความรู้พื้นฐานของสุนทรียภาพ”

           วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ และ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ ได้นำเสนอถึง ความงามเป็นสิ่งมนุษย์ได้มีโอกาสสัมผัสและพบเห็นในชีวิตประจำวัน เมื่อมนุษย์ได้มีโอกาสสัมผัสกับความงามเหล่านั้น มนุษย์จะรับรู้ได้ว่างามและเกิดสุนทรียภาพก็ต่อเมื่อมนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น การตัดสินความงามมีหลากหลายแนวทางทั้งการตัดสินจากตัววัตถุเพราะมีความงามในตัวของมันเอง ตัดสินจากความพึงพอใจของผู้ชื่นชอบความงามนั้นหรือจากทั้งสองแนวทางร่วมกัน ความงามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียกว่างานศิลปะ 

         ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการเลียนแบบธรรมชาติ จากความเชื่อความศรัทธา และจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ศิลปะอันเป็นผลงานของมนุษย์ได้แก่ จิตรกรรมประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี วรรณกรรม นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดง มนุษย์สามารถเลือกสรรศิลปะที่จำเป็นสำหรับชีวิตได้อย่างมีรสนิยม อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนในการดำเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขนอกจากนี้แล้ว ศิลปะทุกแขนงมีการแบ่งแยกย่อยในงานศิลปะแขนงนั้น ๆ มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีผลงานที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์และศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นมรดกของโลกที่ช่วยจรรโลงความงดงามและก่อให้เกิดสุนทรียภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302