หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “INTRODUCTION TO FINANCIAL LITERACY”
Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “INTRODUCTION TO FINANCIAL LITERACY”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-21 14:54:38

Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “INTRODUCTION TO FINANCIAL LITERACY”

           วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0312 Financial Literacy (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ ได้นำเสนอถึง คนไทยยังมีความรู้ ความเข้าใจทางการเงินน้อย เช่น อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงพอร์ต อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ความเสี่ยงในการลงทุน และอัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อและผลกระทบ ฯลฯ จึงต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงิน วิธีการทำงานของเงิน การทำธุรกรรมเงิน การวางแผนและการจัดการด้านการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุน อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302