หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในการทำงาน”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในการทำงาน”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-20 15:53:55

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในการทำงาน”

         วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ  (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์รอฮายา วรสูตร ได้นำเสนอถึง หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาจะได้รับความรู้และข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดเริ่มต้นบทสนทนา แนะนำชื่อตนเอง บอกอาชีพและสถานที่ทำงาน ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง ตัวอย่างประโยค และแนวทางการถาม-ตอบในรูปแบบบทสนทนา รวมถึงคำศัพท์ควรรู้ เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ส่วนของหลักภาษา ในบทนี้ศึกษาเรื่องหลักการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่และคำนำหน้านำที่ไม่ชี้เฉพาะองค์ประกอบความรู้ ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ แก่นักศึกษา อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและบริบทการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302