หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “จิตและการฝึกจิตเพื่อสุขภาพ”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “จิตและการฝึกจิตเพื่อสุขภาพ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-17 09:10:27


GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “จิตและการฝึกจิตเพื่อสุขภาพ”

        วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ผ่านเว็บไซต์ E-Learning รายวิชาศึกษาทั่วไป  โดย อาจารย์จรสพร คนชุม อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึงการจัดการกับอารมณ์เป็นทักษะ ที่สามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ การควบคุมอารมณ์ทางลบให้มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมถือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางอารมณ์ที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิต ซึ่งอารมณ์ส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรมของตนเอง รวมทั้งส่งผลต่อผู้อื่น และส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตด้วย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205