หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “ความสำเร็จของ ACHIEVEMENTS”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “ความสำเร็จของ ACHIEVEMENTS”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-17 09:10:27


GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “ความสำเร็จของ ACHIEVEMENTS”

        วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา อาจารย์ผู้สอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านการอ่านบทความที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นจากการศึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) ชีวประวัติบุคคลสำคัญ (Biography) และการใช้เสิร์ชเอนจิน ไวยากรณ์เรื่อง อดีตกาลธรรมดา (Past Simple Tense) ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (Present Perfect Tense) และประพันธสรรพนาม (Relative pronoun) Who, Which, That ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การเขียนเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ (My Idol) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทต่อไป


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205