หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดประชุมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา GEN0118 วัยใส ใจสะอาด
GE จัดประชุมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา GEN0118 วัยใส ใจสะอาด

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-17 09:10:27


GE จัดประชุมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา GEN0118 วัยใส ใจสะอาด

         วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ร่วมกันประชุมหารือเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา GEN0118 วัยใส ใจสะอาด ในรูปแบบใหม่ ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย พลิกโฉมสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ต้องมีการจัดการเรียนการสอนในรูปใหม่ ให้มีความทันสมัย เกิดความน่าสนใจ มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ณ ห้อง 3422 อาคาร 34 ชั้น 4


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205