หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “มารยาทในการใช้ภาษาไทย”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “มารยาทในการใช้ภาษาไทย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-17 09:10:27


GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “มารยาทในการใช้ภาษาไทย”

        เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0201 การใช้ภาษาไทย ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง มารยาทในการใช้ภาษาเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จและความล้มเหลวในการสื่อสาร นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้มารยาทเพื่อให้การสื่อสาร ฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญ เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สังเกต รวมถึงต้องใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสารด้วย เพราะมารยาทในการใช้ภาษาไม่ใช่เพียงแค่หลักการใช้อย่างถูกต้อง แต่เป็นเรื่องของความรู้สึกอันดีระหว่างกัน ซึ่งจะนำมาสู่ความสำเร็จของการสื่อสารนั้นด้วย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205