หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จุดประกาย! การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย Genially (Interactive Knowledge Media Media Development With Genially)”
จุดประกาย! การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย Genially (Interactive Knowledge Media Media Development With Genially)”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-08 09:32:25

จุดประกาย! การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ด้วย Genially (Interactive Knowledge Media Media Development With Genially)”

        วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้แบบไฮบริดจ์ด้วยไมโครไซต์ความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์”เพื่อพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ แนวทางในการผสมผสานของการเรียนแบบปกติกับการเรียนแบบออนไลน์ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้แก่นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ โดยการอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205