หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “สุขภาพดียุคดิจิทัล”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “สุขภาพดียุคดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-02 17:04:08

GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “สุขภาพดียุคดิจิทัล”

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย ดร.บุศรินทร์ เอี่ยมธนากุล อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีเป็นรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหาและการมีสุขภาพดีนั้นก็เป็นรากฐานของการมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีพลังชีวิตอันจะสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาคนรอบตัวมากนัก โดย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพ รวมทั้งทราบถึงอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลมากเกินไปอีกด้วย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205