หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมร่วมกับ Coursera
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมร่วมกับ Coursera

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-09-19 17:50:36

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมร่วมกับ Coursera
        เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับ Coursera เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัลให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ Coursera ประเทศสิงคโปร์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302