หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ผู้มีคุณูปการ และสัญลักษณ์ แห่งสวนสุนันทา”
GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ผู้มีคุณูปการ และสัญลักษณ์ แห่งสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-09-19 17:47:47


GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ผู้มีคุณูปการ และสัญลักษณ์ แห่งสวนสุนันทา”
        วันที่ 19 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ต่อเนื่องนับแต่ได้รับมอบเขตพระฐานสวนสุนันทา มาจัดตั้งเป็นสถานศึกษาในนาม โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ายั่งยืนมาเป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในที่สุด ได้ผ่านผู้คนและเหตุการณ์อันหลากหลาย ผู้มีคุณูปการนอกจากที่ปรากฏในบทเรียนนี้แล้วยังมีอีกหลายท่าน และสัญลักษณ์ศูนย์รวมจิตใจของชาวสวนสุนันทานั้น ได้แก่ พระพุทธรูป พระราชานุสาวรีย์ เครื่องหมาย คำเรียกตนเองว่าเป็นลูกพระนาง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้หลอมรวมความรู้สึกนึกคิด ของบุคคลผู้มาจากต่างสถานที่ ต่างสังคมให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวไว้ได้ จึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องสืบสานรักษาไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302