หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วิทยาศาสตร์โลก”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วิทยาศาสตร์โลก”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-09-19 17:45:21


GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “วิทยาศาสตร์โลก”
        วันที่ 19 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล ชูช่วย อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง โครงสร้างของโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดภายในโลก ได้แก่ แผ่นดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟระเบิด เป็นพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณี เนื่องจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน ซึ่งเป็นการปรับความสมดุลของเปลือกโลก และภูมิอากาศ (Climate) หมายถึง ลักษณะที่ได้สังเกตมาจากลมฟ้าอากาศ แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ลม ฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในบรรยากาศ เช่น เมฆ ฝน ลม พายุ เป็นต้น การพัฒนาประเทศและการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรโลก ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของมนุษย์เอง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั่วโลก


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302