หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เมื่อโลกใบนี้ ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อย ๆ ความคิดสร้างสรรค์ คือคุณสมบัติสำคัญที่สุด ในการเป็นผู้นำในยุคนี้และอนาคต
เมื่อโลกใบนี้ ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อย ๆ ความคิดสร้างสรรค์ คือคุณสมบัติสำคัญที่สุด ในการเป็นผู้นำในยุคนี้และอนาคต

ผู้ดูแลเว็บ GE
20 ตุลาคม 2565 11:26:10


>>>เมื่อโลกใบนี้ ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อย ๆ
>>>ความคิดสร้างสรรค์ คือคุณสมบัติสำคัญที่สุด ในการเป็นผู้นำในยุคนี้และอนาคต

>>>วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น. Ge จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปรับความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม Creative Plus” ณ ห้อง 3441 อาคาร 34 ชั้น 4

>>>โดย ดร.วิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์ วิทยากรนักวิชาการอิสระ นักคิด นักเขียน และวิทยากรที่สนใจเรื่องการศึกษา ผู้ชายอารมณ์ดี ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์การศึกษา eduzones.com ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษานอกเหนือจากการเรียนในตำราเรียน เขามีมิติในการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง ลงมือทำที่หลากหลาย ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ และทุกเรื่องโยงไปที่การศึกษา สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดในห้องเรียนแห่งอนาคต


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302