หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน Online หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564”
“แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน Online หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564”

ผู้ดูแลเว็บ GE
02 ธันวาคม 2564 17:04:08

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน Online หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

-กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


-กลุ่มวิชาภาษา


-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205