หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-17 09:08:06


>>> ดาวน์โหลด  คู่มือการจัดสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป-1-64.pdf

>>> ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบกลางภาค วิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564.pdf 

>>> ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบกลางภาค วิชา GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564.pdf 


***ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม***

>>> ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบกลางภาคเพิ่มเติม วิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564.pdf 

>>> ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบกลางภาคเพิ่มเติม วิชา GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564.pdf 


***แจ้งข้อมูลกรณีไม่มีรายชื่อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 แจ้งข้อมูลระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่***


***ช่องทางการติดต่อ GE***

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205

Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E-mail : gen-ed@ssru.ac.th