หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ชีวิตดิจิทัล”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ชีวิตดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-18 10:07:47

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ชีวิตดิจิทัล”

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0309 ชีวิตดิจิทัล (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดการเรียนรู้และข่าวสารที่ส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็ว สามารถหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรู้ดิจิทัลเป็นทักษะและสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน ถ้าเราเข้าใจและใช้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสื่อสาร ทำงานร่วมกับผู้อื่น และเรียนรู้ วิธีที่จะรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเท่าทันก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302