หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ “GETTING TO KNOW ONE ANOTHER”
Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ “GETTING TO KNOW ONE ANOTHER”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-18 09:59:17

Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ “GETTING TO KNOW ONE ANOTHER”

        วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0204 English for Communication and Information Retrieval (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา ได้นำเสนอถึง ทักษะการสื่อสาร การแนะนำตัวเอง การแนะนำผู้อื่นให้เป็นที่รู้จัก การกล่าวทักทายในสถานการณ์ต่าง ๆ การกล่าวอำลา เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง และการพูด เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปสื่อสารในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนให้มีประสิทธิภาพ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302