หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-18 15:22:11

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษากับการสื่อสาร”

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทย (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ ได้นำเสนอถึง การสื่อสารเป็นกระบวนการสำคัญในการติดต่อถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของมนุษย์ โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือ ภาษากับการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอาจมีหลายลักษณะ เพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิผล ผู้สื่อสารจึงควรทำความเข้าใจเรื่องภาษากับการสื่อสาร และต้องรู้จักฝึกทักษะการใช้ภาษาอยู่เสมอ ทั้งนี้ ทักษะในการใช้ภาษาเป็นสิ่งที่ฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญหากผู้สื่อสารมีความเชี่ยวชาญย่อมทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302