หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพชีวิต”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-18 14:51:56

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพชีวิต”

      วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มัลลิกา ปาละโชติ ได้นำเสนอถึง ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านสร้างสรรค์และภัยคุกคาม เนื่องจากมีการนำความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์แขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกต่อมนุษย์มากมาย แต่หากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องก็อาจส่งผลต่อคุณภาพต่อสิ่งมีชีวิตของบุคคลและสังคม เพราะความเจริญทางด้านวัตถุไม่การพัฒนาด้านจิตใจควบคู่ไปด้วยอาจจะทำให้เกิดความเอาเปรียบ มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตน ความหมกมุ่นกับเทคโนโลยีเกินไปก็ทำให้ห่างเหินจากวิถีธรรมชาติ เช่น เด็กติดเล่นเกม การทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยี ทำให้ขาดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหากมนุษย์พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป อาจส่งผลให้ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี ดังนั้นเราจึงควรรู้ เท่าทันเทคโนโลยี ใช้ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในสังคมก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302