หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “คำกริยาที่ผันแบบไม่เป็นตามกฎ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “คำกริยาที่ผันแบบไม่เป็นตามกฎ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-18 14:43:46

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “คำกริยาที่ผันแบบไม่เป็นตามกฎ”

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0217 ภาษาเกาหลี (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการผันกริยา ไวยากรณ์การผันกริยารูปสุภาพ ไม่เป็นทางการ กริยา ไวยากรณ์โครงสร้างประโยคปฏิเสธ การผันกริยารูปสุภาพ ไม่เป็นทางการ การผันกริยาแบบไม่เป็นไปตามกฎ และโครงสร้างประโยคปฏิเสธ จะมี 2 โครงสร้าง ได้แก่ 안 + V. และ v. 지 않아요 เช่น 안 가요. กับ 가지 않아요 หมายถึง ไม่ไป , 안 마셔요. กับ 마시지 않아요. หมายถึง ไม่ดื่ม , 안 먹어요. กับ 먹지 않아요. หมายถึงไม่กิน ,공부 안 해요. กับ 공부하지 않아요. หมายถึง ไม่เรียน 운동 안 해요 และ해요 กับ 운동하지 않아요. หมายถึง ไม่ออกกำลังกาย เป็นต้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0217 ภาษาเกาหลี (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการผันกริยา ไวยากรณ์การผันกริยารูปสุภาพ ไม่เป็นทางการ กริยา ไวยากรณ์โครงสร้างประโยคปฏิเสธ การผันกริยารูปสุภาพ ไม่เป็นทางการ การผันกริยาแบบไม่เป็นไปตามกฎ และโครงสร้างประโยคปฏิเสธ จะมี 2 โครงสร้าง ได้แก่ 안 + V. และ v. 지 않아요 เช่น 안 가요. กับ 가지 않아요 หมายถึง ไม่ไป , 안 마셔요. กับ 마시지 않아요. หมายถึง ไม่ดื่ม , 안 먹어요. กับ 먹지 않아요. หมายถึงไม่กิน ,공부 안 해요. กับ 공부하지 않아요. หมายถึง ไม่เรียน 운동 안 해요 และ해요 กับ 운동하지 않아요. หมายถึง ไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302