หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > Ge จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564
Ge จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-04-08 13:36:58

Ge จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 

          วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ นายเปรม ธนไตรภพหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205