หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ
GE จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-20 09:36:28

GE จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ

        วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 12/2564 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งนี้ โดยการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม google meet


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205