หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเขียนใบแสดงประวัติย่อ (RESUME)”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเขียนใบแสดงประวัติย่อ (RESUME)”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-17 18:17:15

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเขียนใบแสดงประวัติย่อ (RESUME)”

        วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุษยา หาญชนะชัยกูล วิทยากรบรรยายพิเศษ และอาจารย์นันท์นลิน อินเสมียน อาจารย์ผู้สอน ได้นำเสนอถึง หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนใบแสดงประวัติย่อ เริ่มต้นจากการศึกษาโครงสร้างการเขียนใบแสดงประวัติย่อ จากการสำรวจตัวอย่าง นักศึกษาจะได้ ทราบรายละเอียดที่จำเป็นต้องเขียนลงในใบแสดงประวัติย่อแต่ละส่วนด้วย ส่วนของหลักภาษา ในบทนี้ ศึกษาเรื่องสำนวนภาษาที่ใช้ในการบอกจุดมุ่งหมายในงาน และนอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงานในองค์กร องค์ประกอบความรู้ ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ แก่นักศึกษา อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนใบแสดงประวัติย่อเพื่อใช้ในการสมัครงานต่อไปได้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302