หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ชื่อประเทศในภาษาเกาหลี”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ชื่อประเทศในภาษาเกาหลี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
17 สิงหาคม 2565 10:25:05

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “ชื่อประเทศในภาษาเกาหลี”

          วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0217 ภาษาเกาหลี (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ตัวเขียนชื่อประเทศของภาษาเกาหลี อาชีพต่าง ๆ ที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาเกาหลี โครงสร้าง ~입니다. เช่น คำนาม + 입니다. จะเป็น 대학생입니다. หมายถึง เป็นนักศึกษาค่ะ โครงสร้าง ~입니까? เช่น คำนาม + 입니까? จะเป็น  대학생입니까? หมายถึง

เป็นนักศึกษาใช่ไหมคะ โครงสร้างปฏิเสธ ~이/가 아닙니다. มาจากคำกริยา 아니다 หมายถึง ไม่ใช่ ตัวอย่างเช่น 그는 운동선수가 아니다 หมายถึง เขาไม่ใช่นักกีฬา และการเลือกประธาน 이 หรือ 가 ขึ้นอยู่กับคำนามนั้น มีหรือไม่มีตัวละกด  เช่น การเลือกใช้คำช่วยชี้ประธาน คำนามมีตัวสะกด ใช้ 이 เช่น 병원이 아닙니다. และการเลือกใช้คำช่วยชี้ประธาน คำนามไม่มีตัวสะกด ใช้ เช่น 기차가 아닙니다. นั้นเอง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302