หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE จัดประชุมการพัฒนาระบบจัดเรียนการสอนรายวิชา หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ บนแพลตฟอร์ม Coursera
GE จัดประชุมการพัฒนาระบบจัดเรียนการสอนรายวิชา หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ บนแพลตฟอร์ม Coursera

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-17 10:12:55


GE จัดประชุมการพัฒนาระบบจัดเรียนการสอนรายวิชา หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ บนแพลตฟอร์ม Coursera 

         วันที่ 11 สิงหาคม 2565  เวลา 15.00 - 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมหารือการพัฒนาระบบจัดเรียนการสอนรายวิชา หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ บนแพลตฟอร์ม Coursera การเรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ โดยมี อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยสำนักฯ และผู้บริหารสำนักฯ พร้อมด้วย Eklavya Bhave (Senior Regional Director), Jasmine Seah (Customer Success Manager) และ Aditya Naik (Enterprise Account Manager) ร่วมประชุม เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/หลักสูตร ซึ่งสำนักฯ ได้จัดรูปแบบการเรียนเป็นรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย สู่ความเป็นนานาชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302