หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > การพูดเพื่อการสื่อสารกลุ่มใหญ่
การพูดเพื่อการสื่อสารกลุ่มใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ GE
17 มีนาคม 2566 15:39:53

การพูดเพื่อการสื่อสารกลุ่มใหญ่

         วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤติกา ผลเกิด ผู้สอนได้นำเสนอถึง การพูดเพื่อการสื่อสารกลุ่มใหญ่เป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ความสามารถในการจัดการและวางแผนอย่างดีเพื่อให้ข้อความถูกส่งต่อไปถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มีเทคนิคหลายอย่างที่ควรนำมาใช้ในการพูดเพื่อการสื่อสารกลุ่มใหญ่ ได้แก่ การเตรียมตัวก่อนพูดการทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อที่จะพูด และเตรียมข้อมูลหรือข้อความที่ต้องการสื่อสารให้เต็มที่ การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง เช่น ถ้าเป็นการสื่อสารกับผู้ที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของตนเอง ควรใช้ภาษาที่ใช้งานได้ง่ายและมีความชัดเจน และใช้เทคนิคการพูดที่เหมาะสมสามารถช่วยให้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302