หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การบรรยายลักษณะบุคคล Describing People
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การบรรยายลักษณะบุคคล Describing People

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-01-20 09:34:13

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 “การบรรยายลักษณะบุคคล Describing People

        วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์ บรรยายในครั้งนี้
        ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนได้ถ่ายทอดถึงลักษณะบุคคลโดยมีรายละเอียดในการบรรยายซึ่ง ได้แก่ ความสูง รูปร่าง อายุ หน้าตา ลักษณะผม สี ผิว และการบรรยายเครื่องแต่งกายโดยได้ศึกษาภาษาที่ใช้ ในการบอกเครื่องแต่งกายแบบต่าง ๆ และในตอนท้ายนักศึกษาได้เรียนรู้ภายใน การบรรยายบุคลิกลักษณะบุคคล ซึ่งมีคุณศัพท์หลายแบบที่จะบรรยาย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205