หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-07-29 08:25:15


>>> ดาวน์โหลด  คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf

>>> ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563.pdf


***ช่องทางการติดต่อ GE***

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205

Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E-mail : gen-ed@ssru.ac.th