หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-06-21 12:24:27


ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของ

เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ในวันและเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซด์ต่างๆของสำนักได้ 

ยกเว้นเว็บไซด์หลักของสำนัก (www.gen-ed.ssru.ac.th) เพราะอยู่บนเครื่องแม่ข่ายของศูนย์ IT 

**จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว**