หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ศิลปะประยุกต์
ศิลปะประยุกต์

ผู้ดูแลเว็บ GE
15 พฤษภาคม 2566 16:46:53

ศิลปะประยุกต์

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-Learning)  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธกร สริกขกานนท์ และ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ศิลปะประยุกต์หรือศิลปะประยุกต์ศิลป์(Applied Art) เป็นแขนงหนึ่งของศิลปะที่ใหญ่และกว้างมาก เป็นศิลปะที่อยู่คู่กับวิจิตรศิลป์หรือ “Fine Art” แต่ดูเหมือนจะมีความแตกต่างและตรงข้ามกันในวัตถุประสงค์ในการสร้างงาน ซึ่งมีผู้กล่าวไว้ให้เข้าใจง่ายๆ และแยกแยะศิลปะทั้งสองออกจากกันได้ชัดเจนคือ ศิลปะประยุกต์, ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) มุ่งเน้นการใช้สอยและสนองต่อร่างกายเป็นหลัก ส่วนวิจิตรศิลป์(Fine Art) มุ่งเน้นการดื่มด่ำในความงามจรรโลงจิตใจหรือสนองต่อจิตใจเป็นหลักอย่างไรก็ตามทั้งประยุกต์ศิลป์และวิจิตรศิลป์ มีความเหมือนหรือจุดร่วมกันคือ ทั้งสองชนิดเป็นทัศนะศิลป์ (Visual Art) ที่ต้องเสพความงามด้วยการมองการเห็นเช่นกัน โดยที่ประยุกต์ศิลป์แบ่งประเภทย่อยๆ ออกมาเป็นพาณิชย์ศิลป์, อุตสาหกรรมศิลป์, มัณฑนศิลป์และหัตถศิลป์ ส่วนวิจิตรศิลป์ก็แบ่งประเภทย่อยๆ ออกมาเป็น จิตรกรรม, ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมนั่นเอง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302