หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ศิลปะการแสดง
ศิลปะการแสดง

ผู้ดูแลเว็บ GE
15 พฤษภาคม 2566 16:41:13

ศิลปะการแสดง

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-Learning)  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธกร สริกขกานนท์ และ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ศิลปะการแสดงตะวันตก แบ่งออกเป็นการเต้นรำ และการละคร การเต้นรำมาหลากหลายประเภท โดยเฉพาะบัลเล่ต์ เป็นการเต้นโดยใช้ปลายเท้าในการเคลื่อนไหว มีรูปแบบการแสดงที่เป็นการเต้นในบทเพลง และการแสดงเป็นเรื่องราว เช่น Swan Lake และยังมีการเต้นแบบการเต้นลีลาศ การเต้นนันทนาการ การเต้นของชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งคล้ายกับการแสดงพื้นบ้านของไทยที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที่ และการละคร รูปแบบของละคร (Form) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ละครแทรจิดี เป็นละครที่นำเสนอเรื่องราวที่จริงจัง เศร้าโศก และมักลงท้ายด้วยความ ทรมาน ขมขื่น น่าสงสาร เป็นละครที่เชื่อว่ามนุษย์มีความยิ่งใหญ่น่ายกย่อง ละครคอเมดี เป็นละครที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับละครแทรจิดี จะแสดงให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ จนกลายเป็นความสนุกสนาน และละครเมโลดรามา เป็นละครที่มีดนตรีประกอบเพื่อแสดงลักษณะของอารมณ์ในแต่ละฉาก ความเข้าใจในประเภทของศิลปะการแสดงตะวันตก ลักษณะเฉพาะ และเรื่องราวของการแสดง จะทำให้ผู้ชมจะมีความเข้าใจในศิลปะการแสดงตะวันตกมากยิ่งขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302