หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > Ge จัดประชุมร่วมฯ กับสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Ge จัดประชุมร่วมฯ กับสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-04-08 13:44:36

Ge จัดประชุมร่วมฯ กับสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  โดย อาจารย์นภาศรี       สุวรรณโชติ   ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเสอนแนวคิดเพื่อปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 กับสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205