หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “บรรทัดฐานทางสังคม”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “บรรทัดฐานทางสังคม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-18 11:04:34


GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “บรรทัดฐานทางสังคม”

        วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0107 ความเป็นพลเมืองดี ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย ผศ.ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ปัจจัยของการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมในการเป็นระบบระเบียบในสังคมและเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึง บรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั้น และสังคมไทยมักจะมีบรรทัดฐานทางสังคมในการที่จะให้ประชาชนมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั่นเอง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205