หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “โภชนาการสำหรับการเต้นและการออกกำลังกาย”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “โภชนาการสำหรับการเต้นและการออกกำลังกาย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-18 11:05:03


GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “โภชนาการสำหรับการเต้นและการออกกำลังกาย”

        วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0313 การเต้น ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย ผศ.ดร. วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง โภชนาการ ควรเลือกอาหารที่มีคุณภาพและมีสารอาหารครบ 5 หมู่ สำหรับการเต้นและการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรทำควบคู่ไปกับการเต้นและการออกกำลังกาย โดยนักศึกษาได้เรียนรู้การออกกำลังกายที่ถูกต้อง ตลอดจนการคลายความอุ่นเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สภาพปกติ ก็จะทำให้นักเต้นและผู้ออกกำลังกายนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์

 

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205